Vyhodnotenie zbierky školských pomôcok

Od 1.júna do 15. septembra prebiehala Zbierka školských pomôcok a elektroniky pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domovov a krízových zariadení. Zbierku každoročne koordinuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami. Hoci 11. ročník zbierky ovplyvnila situácia okolo pandemických opatrení a ich ekonomických dopadov, môžeme aj tento rok hovoriť o úspešnom konci, nakoľko si svoje miesto v školských laviciach našlo až 55 000 darovaných školských  pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu vyzbieralo viac ako 7 500 eur.

Ďakujeme!

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária