Výťažok z DOBROqvBAZÁRu - 1/2020

Milí hostia,

ďakujeme vám za účasť na DOBROqvBAZÁRe. Výťažok 170€ bude venovaný na podporu so zakúpením prístroja SIMEOX 29-ročnej Marcele s cystickou fibrózou.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária