Výťažok z DOBROqvBAZÁRu - 2/2020

Milí hostia,

ďakujeme vám za účasť na DOBROqvBAZÁRe. Výťažok 190€ bude venovaný na pomoc s dokončením exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach, viac info tu  https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6985.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária