Zbierka školských pomôcok

Slovenská katolícka charita prichádza už 11-ty raz s výzvou na darovanie radosti malým školákom aj mladým študentom. V období od 1.júna do 15. septembra môžete prispievať darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom zo sociálne slabých  rodín, detských domovov či krízových zariadení.


NOVÉ: Tento rok môžete darovať aj notebooky či tablety pre deti zo znevýhodneného prostredia

 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity. Pri odovzdávaní pomôcok poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave. Do zbierky môžete prispieť aj finančne, na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

 

Pomôcky je možné odovzdať aj v Dome Quo Vadis.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária