Dobrý duch zbavuje človeka strachu a vlieva mu do duše lásku

Dufferová, Alžbeta: Dobrý duch zbavuje človeka strachu a vlieva mu do duše lásku. Terézia Veľká vo svojej autobiografii Kniha života, 26. kapitola

Štúdia rozoberá kapitolu, v poradí 26. Knihy života. Zaoberá sa problémom vnútorných hovorov, nasmerovaných na Teréziu, o ktorých bola svätica presvedčená, že pochádzajú od Boha, ale vonkajšie okolnosti (ľudia a démon) sa jej to usilovali vyvrátiť, až sa dostala do veľkých úzkostí. Deklaruje veci, ktoré sa jej prihodili a opisuje ako ju Pán vytiahol z pochybností a upevnil ju v istote, že v nej hovoril jeho duch. Tým z nej opadol všetok strach, čo považuje za známku veľkej Božej priazne a milosti.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária