Terézia Veľká v 32. a 33. kapitole Knihy života

V prílohe nájdete materiály z prednášok z 22. novembra a 13. decembra s názvami Pán ukáže Terézii miesto v pekle, na ktoré sa mala dostať pre svoje skutky a nedbalý život – 32. kapitola Knihy života Terézie Veľkej a Zakladanie kláštora San José a pomoc sv. Kláry z Assisi pri prekonávaní ťažkostí a ľudských priekov – 33. kapitola Knihy života Terézie Veľkej

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária