Venujte 2 % vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a pomôžte nám rozšíriť aktivity Domu Quo Vadis.

Údaje o prijímateľovi 2 %:           

Názov: Priatelia Quo Vadis

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42175585

Sídlo: Veterná 1629/1

Z príspevkov (samozrejme, nielen z nich, ale aj)  zabezpečujeme plynulý chod Domu Quo vadis, ktorý je tu len a len pre ľudí. Aj vďaka príspevkom sa počet ľudí, ktorí nás navštívia vyšplhá nad 4000 ľudí mesačne. Dokážeme poskytnúť týmto ľuďom všetko to, čo u nás hľadajú a snažíme sa, aby našli nielen seba, ale aj čo im chýba... Z príspevkov financujeme všetky energie, služby, nečakané aj plánované opravy a rekonštrukcie, obohacujeme knižnicu.

Vďaka vám môžeme naďalej poskytovať ľuďom zázemie, kde nájdu pokoj, spoločnos, pomoc, radu, tichú atmosféru, keď potrebujú len tak vypnúť, či jednoducho nechcú byť sami. Vďaka udržiavaniu našich priestorov  a programu sa ľudia môžu naďalej vzdelávať, spoznávať, udržiavať a vytvárať vzťahy nielen k sebe navzájom, ale najmä k Bohu.
Prostredníctvom našej činnosti môžeme kráčať spolu so všetkými, ktorí nás navštevujú, k zmyslu života.  

Ak sa vám naša práca a činnosť páči a ak chcete aj vy podporiť naše poslanie, budeme veľmi radi, keď nás podporíte Vašimi 2%

POZOR - kvôli CORONA vírusu

1. Informujte sa u svojho zamestnávateľa, v akej lehote chce podať daňové priznanie.
2. Ak ho podáte do 31.3., Vaše 2% dane sú v bezpečí. 
3. Ak nie, a zároveň chcete darovať 2% z dane, musíte podať daňové priznanie sami. Návod nájdete tu.
4. Ak si podávate daňové priznanie sami, môžete požiadať o odklad a stále budete môcť asignovať vaše 2%. Postupujte podľa návodu spomenutého vyššie.

Postup a tlačivá

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2021 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Môžete poukázať 3% ak ste dobrovoľník - požiadajte organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. Ak si dobrovoľník v Dome Quo Vadis, vyplň nám tento formulár na 3%.

 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 4. Najneskôr do 30. 4. 2021 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu. Adresu si nájdete tu. 
  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podaťod mája do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
  Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2021, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2021.
  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

 5. Kompletný postup na stiahnutie tu.

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.

 2. Údaje o prijímateľovi 2 %:

  Názov: Priatelia Quo Vadis o.z.

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 42175585

  Sídlo: Veterná 1629/1
 3. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2021

 

Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % (2%) zo zaplatenej dane - viď údaje o prijímateľovi

    2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2021. Postup krokov tu

    3. POZOR,

       a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

       b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

informácie čerpáme z Rozhodni.sk

Termíny

 15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 31.3.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane.
 31.3.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane.
 29.4.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

Termíny sa môžu vzhľadom k pandémii meniť, zatiaľ nemáme iné informácie.

Partneri projektu


 

Podporujeme

Rádio Mária