Venujte 2 % vašich daní

Milí hostia, tento rok z adminitratívnych dôvodov nemôžme poberať 2% z daní. Preto Vás prosíme, poukážte pre nás 2% na spriatelené občianske združenie HorebPET o.z., ktorí nám to vedia poukázať a pomôžte nám rozvíjať aktivity Domu Quo Vadis.

 

Údaje o prijímateľovi 2 %:           

Názov: HorebPET

Právna forma: občianske združenie

IČO: 51030128

Sídlo: Studená 4503/13, 821 04 Bratislava-Ružinov

Z príspevkov (samozrejme, nielen z nich, ale aj)  zabezpečujeme plynulý chod Domu Quo vadis, ktorý je tu len a len pre ľudí. Aj vďaka príspevkom sa počet ľudí, ktorí nás navštívia vyšplhá nad 4000 ľudí mesačne. Dokážeme poskytnúť týmto ľuďom všetko to, čo u nás hľadajú a snažíme sa, aby našli nielen seba, ale aj čo im chýba... Z príspevkov financujeme všetky energie, služby, nečakané aj plánované opravy a rekonštrukcie, obohacujeme knižnicu.

Vďaka vám môžeme naďalej poskytovať ľuďom zázemie, kde nájdu pokoj, spoločenstvo, pomoc, radu, tichú atmosféru, keď potrebujú len tak vypnúť, či jednoducho nechcú byť sami. Vďaka udržiavaniu našich priestorov  a programu sa ľudia môžu naďalej vzdelávať, spoznávať, udržiavať a vytvárať vzťahy nielen k sebe navzájom, ale najmä k Bohu.
Prostredníctvom našej činnosti môžeme kráčať spolu so všetkými, ktorí nás navštevujú, k zmyslu života.  

Ak sa vám naša práca a činnosť páči a ak chcete aj vy podporiť naše poslanie, budeme veľmi radi, keď nás podporíte Vašimi 2%

 

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. tohto roka a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Môžete poukázať 3% ak ste dobrovoľník - požiadajte organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. Ak si dobrovoľník v Dome Quo Vadis, vyplň nám tento formulár na 3%.

 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 4. Najneskôr do 30. 4. tohto roka doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu. Adresu si nájdete tu. 
  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.

 2. Údaje o prijímateľovi 2 %:

  Názov: HorebPET

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 51030128

  Sídlo: Studená 4503/13, 821 04 Bratislava-Ružinov
   
 3. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. tohoto roku.

 

Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % (2%) zo zaplatenej dane - viď údaje o prijímateľovi HorebPET .

    2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. tohoto roku.

    3. POZOR,

       a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31.3.tohto roku) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

       b) Ak právnická osoba (firma) v roku predchádzajúcom až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku súčasnom (zvyčajne do 31.3.tohto roku) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

informácie čerpáme z Rozhodni.sk

Termíny

 15.2.2024 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 31.3.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane.
 31.3.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane.
 29.4.2024 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária