Otváracie hodiny
 • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
 • PI : 15:00 - 22:00
 • NE : 17:30 - 21:30

Venujte 2 % vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a pomôžte nám rozšíriť aktivity Domu Quo Vadis.

Názov: Priatelia Quo Vadis
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42175585
Sídlo: Veterná 1629/1
 
Postup a tlačivá

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2018 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Môžete poukázať 3% ak ste dobrovoľník - požiadajte organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.

 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 4. Najneskôr do 30. 4. 2018 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Adresu si nájdete tu. 

 5. Kompletný postup na stiahnutie tu.

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.
 2. Údaje o prijímateľovi 2 %:
  Názov: Priatelia Quo Vadis o.z.
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 42175585
  Sídlo: Veterná 1629/1
 3. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2018
 

Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % (2%) zo zaplatenej dane - viď údaje o prijímateľovi
    2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2018. Postup krokov tu
    3. POZOR,
       a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
       b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 
informácie čerpáme z Rozhodni.sk

Termíny

 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 31.3.2019 - (pozor je to nedeľa) posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane.
 31.3.2019 - (pozor je to nedeľa) posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane.
 29.4.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

 

   Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha