Výstavy

Trvanie výstavy: 3. 6. 201327. 6. 2013

Pozývame Vás na výstavu Ľuba Michalka, kde máte možnosť vidieť jeho krásne mozaiky.

Vernisáž k výstave sa bude konať 3. júna o 18:00

Viac o autorovi: www.lubomichalko.com

Trvanie výstavy: 7. 5. 201331. 5. 2013

Pozývame Vás na vernisáž ku výstave obrazov mladej autorky Moniky Guttmanovej.

Vernisáž k výstave sa uskutoční 8. mája

Trvanie výstavy: 1. 4. 201330. 4. 2013

Pozývame Vás na výstavu fotografií Mgr. Zdenka Dzurjanina s názvom:

Kostoly Slovenska - Bratislava

pár viet, prečo to vlastne robí...

Projekt som začal robiť na základe inšpirácie knihou Kostoly Bratislavy vydanej ešte v 90.
rokoch. V nej boli kostoly nakreslené rukou. Opakovať už napísané ma nenadchlo, preto
som sa rozhodol, že myšlienku rozšírim.

V roku 2008, keď som sa aj s fotoaparátom vrátil z východného Slovenska, som nad svojím projektom – po slovách môjho otca o zmysluplnosti a využití času – začal rozmýšľať intenzívnejšie. Vznikol teda projekt Kostoly Slovenska, ktorý okrem religióznej podoby má aj podobu turistickú, nakoľko sa snaží poukázať na krásy Slovenska a zároveň zachovať dedičstvo, ktoré nám tu zachovali naši otcovia.
Výstava je prezentáciou sakrálnych stavieb na Slovensku v takej podobe, aká tu ešte nebola. Hoci dnes na nej prezentujem len časť z nespočetných svätostánkov našej krajiny, verím, že aj tie nasledujúce si nájdu medzi Vami záujemcov, ktorí sú zvedaví na to, koľko vlastne na Slovensku máme kostolov a čo sa o nich zaujímavého možno dozvedieť.

Zdenko Dzurjanin <zdenko.dzurjanin@gmail.com>

osobne sa s autorom môžete stretnúť 18.4 o 18:00
http://www.domquovadis.sk/udalost/kostoly-slovenska-bratislava-vynimocny-fotoprojekt

Trvanie výstavy: 6. 2. 20131. 3. 2013

Pozývame Vás na výstavu zo zbierky Ligy za duševné zdravie s názvom

Art BRUT


Liga za duševné zdravie organizuje vo svojej Galérii Nezábudka výstavy, ktorých autormi sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, nemajú výtvarné vzdelanie, ale dlhodobo sa venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov psychológov a výtvarníkov. Tento krát sa výstava koná v priestoroch Domu Quo Vadis v centre Bratislavy. Výstava zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením dlhoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala istou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. Objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom vytvorenia ojedinelého projektu GALÉRIA NEZÁBUDKA, ktorý organizuje LDZ od roku 2004.
Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré sa vo svete označuje ako „art brut“.

Kontakt:

Naďa Kančevová, Galéria nezábudka
Olga Valentová, kontakty s verejnosťou
Liga za duševné zdravie,
galeria@dusevnez.sk

Trvanie výstavy: 8. 1. 201331. 1. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov českej maliarky Aleny Cikovej s názvom Krížová cesta.

Trvanie výstavy: 3. 12. 201223. 12. 2012

Pozývame Vás na výstavu obrazov mladého slovenského výtvarníka Pavla Dominika Solára s názvom

Neopakovateľný

Vernisáž ku výstave sa uskutoční 13.12.2012 o 18:00

Trvanie výstavy: 8. 11. 201230. 11. 2012

Pozývame Vás na výstavu sôch autoriek Ľuby a Mayi Kainových, dvojice matky a dcéry. Predstavuje kolkeciu úžitkového skla ktoré zdobila mama Ľuba s použitím Mayiných kresieb.

Trvanie výstavy: 3. 10. 201231. 10. 2012

Michal Gerža - predajná výstava predstaviteľa slovenského naivného realizmu zo srbskej Vojvodiny

Trvanie výstavy: 2. 9. 201229. 9. 2012

Pozývame Vás na výstavu (Ne)všedné chvály, v rámci ktorej Vám svoje fotografie predstaví Andrej Lojan a obrazy zo svojej tvorby ukáže Fero Guldan. Výstava bude v priestoroch Domu Quo Vadis počas mesiaca septemberna všetkých troch poschodiach.

Príďte.

Trvanie výstavy: 7. 6. 201220. 6. 2012

Výstava diel z Centra voľného času Kulíškova 6.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária