Výstavy

Trvanie výstavy: 4. 2. 20143. 3. 2014

Pozývame Vás na výstavu obrazov Zuzany Chochulovej, ktoré budú vyvesené v prednáškovej miestnosti Domu Quo Vadis.

Výstava má názov Moja cesta za Bohom (Ef 2, 4-5,8)

Vernisáž sa uskutoční 4. februára o 19. hodine

Trvanie výstavy: 7. 1. 201431. 1. 2014

Pozývame Vás na výstavu dokumentárnych fotografií zo života zasvätených ľudí od Petra Sedláka s názvom

Svietiene

Vernisáž k výstave sa uskutoční 7. janára 2014 o 18:00 v Dome Quo Vadis. Výstava potrvá do konca januára. Vo februári bude opäť nová výstava.

P.S: názov výstavy nie je preklep, ale podnet k úvahe...

Trvanie výstavy: 13. 12. 201321. 1. 2014

Pozývame Vás na výstavu fotografií Lenky Adamčíkovej Kostolanskej zo svojej cesty po juhoamerickom Peru.

Trvanie výstavy: 26. 11. 201320. 12. 2013

Srdečne pozdravujeme a pozývame Vás na výstavu "Obrazové krédo manželov Zuzany a Anreja Botekovcov", ktorá sa uskutoční  na záver Roku viery v dňoch 27. 11. - 20. 12. 2013 v našom Dome Quo vadis v Bratislave s prispením grantového programu  Ars Bratislaviensis.

Trvanie výstavy: 21. 10. 201323. 11. 2013

Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Gymnázia sv. Uršule v Bratislave Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy

Farebné stretnutia

Trvanie výstavy: 29. 9. 201320. 10. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov akad. maliarky Emílie Hollej s názvom Tajostvá.

Emília Hollá po štúdiu na SŠUP v Bratislave a skončení štúdia výtvarnej výchovy na filozofickej fakulte bola v roku 1976 evidovaná ako výtvarný umelec pri SFVU, čo jej umožnilo mať slobodné povolanie, a tak mohla študovať ďalej. V roku 1980 ukončila štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Skončila aj štúdium teológie v Badíne a  podiplomové štúdium umenia na liturgickom inštitúte Pápežskej teologickej akadémie v Krakove. Od roku 1976  okrem účasti na početných výstavách na Slovensku, v Čechách a Poľsku mala doteraz šesť samostatných výstav, z toho tri v Macedónsku. V rámci Slovenskej výtvarnej únie je Emília Hollá členom združenia Art Club
60+8.  S jej  obrazmi môžeme stretávať na výstavách umelcov tohto zoskupenia. Žije a tvorí v Ružomberku. Autorka sa často inšpiruje náboženskou tematikou, ktorú posúva do roviny meditácie. Ťažisko terajšej výstavy v Dome Quo vadis tvoria obrazy posledného obdobia, inklinujúce k abstraktnejšiemu vyjadrovaniu s citlivým prístupom k biblickým tajomstvám. Výstava pod názvom Tajomstvá je otvorená od 30.IX. do 20.X.2013.  Vernisáž bude 30.IX. o 18. hod.  Komisárkou výstavy je PhDr. Klára Kubíková. Srdečne ste vítaní.

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis.

Nejde o tajomstvá v zmysle ezoteriky, ale dotyk s tajomstvami, ktoré nás obklopujú – prekvapenia tajomstiev prirodzeného sveta, či stretávanie sa z tajomstvami duchovnými - tajomstvami prežívaných utrpení, radostí, cez Cirkev podávaných sviatostí, tajomstvá dotykov Božích. Môžeme pochopiť z nich len toľko, koľko nám ich odkryje Boh sám. Boh nás prevyšuje svojou podstatou v nekonečnej miere, nikdy ho nepochopíme úplne. Tajomstvami obalené Jeho diela, situácie smutné  i radostné, ktorými nás svojou láskou vychováva, často presahujú  náš pochop a niekedy sú v protiklade s našimi plánmi či túžbami. Nerozumieme im , k prístupe k nim opierame sa len o dôveru
a vieru. Nerozumieme Jeho niekedy akoby rozmarnej, pre nás nepochopiteľnej láske, ale dôverujeme jej.- Jeho múdrosť, vševedúcnosť, prezieravosť je spojená práve s touto Jeho nevyčerpateľnou nesmiernou láskou. Dôvera k Otcovej láske prináša pokoj.

Trvanie výstavy: 3. 9. 201330. 9. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov a objektov autorky Beáty Krasňanskej s názvom

Život viery - Živá eucharistia

Vernisáž k výstave sa koná 3. septembra o 18:00 hodine

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis
Trvanie výstavy: 3. 6. 201327. 6. 2013

Pozývame Vás na výstavu Ľuba Michalka, kde máte možnosť vidieť jeho krásne mozaiky.

Vernisáž k výstave sa bude konať 3. júna o 18:00

Viac o autorovi: www.lubomichalko.com

Trvanie výstavy: 7. 5. 201331. 5. 2013

Pozývame Vás na vernisáž ku výstave obrazov mladej autorky Moniky Guttmanovej.

Vernisáž k výstave sa uskutoční 8. mája

Trvanie výstavy: 1. 4. 201330. 4. 2013

Pozývame Vás na výstavu fotografií Mgr. Zdenka Dzurjanina s názvom:

Kostoly Slovenska - Bratislava

pár viet, prečo to vlastne robí...

Projekt som začal robiť na základe inšpirácie knihou Kostoly Bratislavy vydanej ešte v 90.
rokoch. V nej boli kostoly nakreslené rukou. Opakovať už napísané ma nenadchlo, preto
som sa rozhodol, že myšlienku rozšírim.

V roku 2008, keď som sa aj s fotoaparátom vrátil z východného Slovenska, som nad svojím projektom – po slovách môjho otca o zmysluplnosti a využití času – začal rozmýšľať intenzívnejšie. Vznikol teda projekt Kostoly Slovenska, ktorý okrem religióznej podoby má aj podobu turistickú, nakoľko sa snaží poukázať na krásy Slovenska a zároveň zachovať dedičstvo, ktoré nám tu zachovali naši otcovia.
Výstava je prezentáciou sakrálnych stavieb na Slovensku v takej podobe, aká tu ešte nebola. Hoci dnes na nej prezentujem len časť z nespočetných svätostánkov našej krajiny, verím, že aj tie nasledujúce si nájdu medzi Vami záujemcov, ktorí sú zvedaví na to, koľko vlastne na Slovensku máme kostolov a čo sa o nich zaujímavého možno dozvedieť.

Zdenko Dzurjanin <zdenko.dzurjanin@gmail.com>

osobne sa s autorom môžete stretnúť 18.4 o 18:00
http://www.domquovadis.sk/udalost/kostoly-slovenska-bratislava-vynimocny-fotoprojekt

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária